Học tập là một việc suốt đời ''

Ngày 31 tháng 10 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Thông báo

Thông báo

Cập nhật lúc : 09:04 30/03/2017  

Chỉ thị 02 của Chủ tịch UBND thị xã
Chỉ thi của Chủ tịch UBND thị xã Hương Thuỷ về chấn chỉnh kỷ cương, kỷ luật đối với cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi các nhiệm vụ được giao. Yêu cầu CBGVNV của trường xem và thực hiện nghiêm túc theo chức trách, nhiệm vụ được giao của nhà trường và các tổ chức đoàn thể.

Chỉ thi của Chủ tịch UBND thị xã Hương Thuỷ về chấn chỉnh kỷ cương, kỷ luật đối với cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi các nhiệm vụ được giao. Yêu cầu CBGVNV của trường xem và thực hiện nghiêm túc theo chức trách, nhiệm vụ  được giao của nhà trường và các tổ chức đoàn thể.

Tải file 1  

Số lượt xem : 419

Các tin khác