Học không biết chán, dạy người không biết mỏi''

Ngày 05 tháng 08 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Lịch công tác

Năm 2020

Cập nhật lúc : 08:08 05/08/2020  

Tuần 32 năm 2020
Từ ngày 03/08/2020 đến ngày 09/08/2020

ThứBuổi sángBuổi chiều
Thứ Hai
(03/08/2020)

Giải quyết các công việc của Trường

Trực theo lịch phân công

Giải quyết các công việc của Trường

Trực theo lịch phân công

Thứ Ba
(04/08/2020)

Giải quyết các công việc của Trường

Trực theo lịch phân công

Giải quyết các công việc của Trường

Trực theo lịch phân công

Thứ Tư
(05/08/2020)

Giải quyết các công việc của Trường

Trực theo lịch phân công

Giải quyết các công việc của Trường

Trực theo lịch phân công

Thứ Năm
(06/08/2020)

Giải quyết các công việc của Trường

Trực theo lịch phân công

Giải quyết các công việc của Trường

Trực theo lịch phân công

Thứ Sáu
(07/08/2020)

Giải quyết các công việc của Trường

Trực theo lịch phân công

Giải quyết các công việc của Trường

Trực theo lịch phân công

Thứ Bảy
(08/08/2020)
Chủ Nhật
(09/08/2020)