Thứ Hai, 26/10/2020

Buổi sáng

7h145: Chào cờ (trao giải vẽ tranh về An toàn giao thông)

8h05: Trực báo đầu tuần

Buổi chiều

14h00: Trực báo HT tại PGD

Thứ Sáu, 30/10/2020

Buổi chiều

13h30: Đón đoàn kiểm tra về thuốc lá

Thứ Bảy, 31/10/2020

Buổi sáng

Học TKB thứ 6

Buổi chiều

Học TKB thứ 6