Không có cuốn sách nào hay đối với người dốt, không có tác phẩm nào dỡ đối với người khôn "

Ngày 31 tháng 10 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Thông tin đơn vị » Tổ Vật lí - Sinh học - Hóa học - Công nghệ

Tổ Vật lí - Sinh học - Hóa học - Công nghệ

Cập nhật lúc : 15:48 10/09/2018  

Tổ Vật lí - Sinh học - Hóa học - Công nghệ

TT Họ tên Năm sinh Điện thoại DD Chức vụ Trình độ CM Chuyên ngành
1 Phan Thị Mỹ An 1982 0947733840 Nhân viên Trung cấp Thiết bị thí nghiệm
2 Nguyễn Văn Cần 1974 0972465050 Nhóm trưởng, Tổ phó Thạc sĩ Vật lí
3 Trần Tiến Dũng 1978 01219440909 Giáo viên chủ nhiệm Cao đẳng Kỹ thuật điện
4 Nguyễn Hữu Hạnh 1964 01658164613 Giáo viên chủ nhiệm Cao đẳng Vật lí
5 Phạm Lê Minh Hiền 1978 01656994197 Giáo viên Đại học Vật lí
6 Châu Thị Bích Huyền 1966 0985969840 Nhóm trưởng Đại học Hóa học
7 Hồ Thị Kim Loan 1983 0935627188 Giáo viên chủ nhiệm Đại học Vật lí
8 Võ Thị Lý 1981 201683798230 Giáo viên chủ nhiệm Đại học Hoá học
9 Trần Thị Phương Ngân 1984 0121555089 Nhóm trưởng Cao đẳng (ĐH) Kỹ thuật điện
10 Hoàng Thị Minh Nguyệt 1988 01678819914 Giáo viên chủ nhiệm Cao đẳng (ĐH) Sinh vật học
11 Nguyễn Thị Tuyết Nhung 1978 0985845171 Giáo viên chủ nhiệm Đại học Địa - Sinh
12 Lê Văn Quý 1982 001695334595 Bí thư Chi đoàn Cao đẳng (ĐH) Sinh học
            Vật lí
14 Nguyễn Thịnh 1979 0906513118 Tổ Trưởng CM Đại học Sinh học
             

Số lượt xem : 343