Kiến thức không có trọng lượng, nó là kho báu bạn có thể mang theo một cách dễ dàng "

Ngày 31 tháng 10 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Thông tin đơn vị » Tổ Ngữ văn

Tổ Ngữ văn

Cập nhật lúc : 17:26 10/09/2018  

Tổ Ngữ văn

TT Họ tên Năm sinh Điện thoại DD Chức vụ Trình độ CM Chuyên ngành
1 Đặng Thị Châu 1977 01668281099 GV chủ nhiệm Đại học Ngữ văn
2 Trần Thị Diễm Hồng 1975 01699232818 GV chủ nhiệm Đại học Ngữ văn
3 Nguyễn Cao Mạnh 1980 0905331310 GV TPT Cao đẳng SP Văn - Sử
4 Trần Thị Trà My 1979 01235911331 Tổ phó Đại học Ngữ văn
5 Trần Thị Cẩm Nhung 1981   Tổ trưởng Đại học Ngữ văn
6 Nguyễn Thanh Phương 1975 01689698505 Giáo viên Đại học Ngữ văn
7 Nguyễn Thị Thanh 1979   GV chủ nhiệm Đại học Ngữ văn
8 Trương Văn Tuấn 1975   GV chủ nhiệm Đại học Ngữ văn

Số lượt xem : 311