Mục tiêu của giáo dục không phải dạy cách kiếm sống hay cung cấp công cụ để đạt được sự giàu có mà nó phải là con đường dẫn lối cho tâm hồn người vươn đến cái Chân và thực hành cái Thiện "

Ngày 31 tháng 10 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Thông tin đơn vị » Tổ Toán - Tin

Tổ Toán - Tin

Cập nhật lúc : 10:37 26/08/2014  

Thông tin Tổ Toán - Tin

STT

Họ và tên

Chức vụ

Năm sinh

Năm vào ngành

Địa chỉ

1

Hồ Thị Thu Sang

Tổ Trưởng

1976

1998

TP Huế

2

Hồ Thị Thùy Trang

Tổ phó

1981

2003

TP Huế

3

Lê Chí Công

Giáo viên

1965

1987

Thủy Phương

4

Phan Thị Bích Đào

Giáo viên

1977

2001

Thủy Phương

5

Võ Ngọt

Giáo viên

1963

1985

Thủy Phương

6

Phan Quảng

Giáo viên

1966

1992

Thủy Châu

7

Trần Thị Tám

Giáo viên

1977

2001

Thủy Phương

8

Mai Thị Ngọc Thủy

Giáo viên

1979

2002

Thủy Dương

9

Trần Thị Thanh Tươi

Giáo viên

1978

2002

Thủy Dương

10

Nguyễn Thị Cát Trinh

Giáo viên

1994

 2016

Thủy Phương

 

 

Giáo viên

1978

2004

Thủy Dương

 

 

Giáo viên

1983

2008

Phú Bài

 

 

Số lượt xem : 1152