Đừng xấu hổ khi không biết, chỉ xấu hổ khi không học ''

Ngày 31 tháng 10 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Thông tin đơn vị » Tổ Thể dục - Âm nhạc - Mĩ thuật

Tổ Thể dục - Âm nhạc - Mĩ thuật

Cập nhật lúc : 16:11 12/12/2013  

Thông tin về Tổ Thể dục - Âm nhạc - Mĩ thuật

 

 

 

 DANH SÁCH GIÁO VIÊN TỔ THỂ DỤC - ÂM NHẠC - MĨ THUẬT

NĂM HỌC 2013 - 2014

 

STT

 

 

Họ và tên

 

Chức vụ

 

Năm sinh

 

 

Hệ đào tạo

 

Địa chỉ

 

1

 

 

Hồ Văn Hương

 

Tổ trưởng

 

1977

 

Đại Học

 

TP Huế

 

2

 

 

Trần Thị Ngọc Loan

 

Tổ phó

 

1982

 

Đại Học

 

P Thủy Dương

 

3

 

 

Trương Văn Bình

 

Giáo viên

 

1977

 

Đại Học

 

P Thủy Phương

 

4

 

 

Lê Ngọc Thái

 

Giáo viên

 

1978

 

Đại Học

 

P Thủy Phương

 

5

 

 

Lê Viết Đính

 

Giáo viên

 

1972

 

Cao Đẳng

 

P Thủy Dương

 

6

 

 

Đinh Xuân Thủy

 

Giáo viên

 

1981

 

Đại Học

 

P Thủy Dương

 

7

 

 

Phan Ngọc Châu Thanh

 

Giáo viên

 

1983

 

Đại Học

 

P Phú Bài

 

Số lượt xem : 954