Trong giáo dục, không có gì đáng ngạc nhiên hơn là lượng ngu dốt mà nó tạo ra dưới dạng chân lý trì trệ "

Ngày 31 tháng 10 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Thông tin đơn vị » Tổ Tiếng Anh

Tổ Tiếng Anh

Cập nhật lúc : 13:23 09/09/2014  

Thông tin Tổ Tiếng Anh Thông tin Tổ Tiếng Anh

STT

HỌ VÀ TÊN GV

NĂM SINH

NĂM VÀO NGÀNH

CHỨC VỤ

ĐỊA CHỈ

1

Võ Thị Bê

1976

1996

Tổ trưởng

Thủy Phương

 

       

3

Nguyễn Thi Trà My

1982

2001

Giáo viên

TP Huế

4

Hoàng Thi Lệ Hằng

1976

2001

Giáo viên

TP Huế

5

Ngô Thị Bích Hải

1976

1998

Giáo viên

Thủy Phương

6

Trần Thị Thanh Phương

1978

1998

Giáo viên

Thủy Phương

Số lượt xem : 970